Обработка на грозје​

Дабови буриња

Информации

Енолозите посебно го вреднуваат изборот на моделот на квалитетно дрвено буре според карактеристиките на секој тип посебно грозје и карактеристиките кои сакаат да му ги дадат на виното.


TNCOOPERS – предлага неколку типа на дрвени буриња


– ФРАНЦУСКИ ДАБ – (100% француски даб) овој тип на дрво на виното би пренело повеќе танини и комплексни арома.

– АМЕРИКАНСКИ ДАБ – (100% американски даб) виното што се одледува во овој тип на дрво добива помалку танини, помазно е, и помалку трпкавост.

– ЕВРОПСКИ ДАБ – (100 % европски даб).

– МЕРРАНДИЕР – комбинација на даб, според префернциите на енологот од ДАБ најмалку 36 месеци.

Shopping Cart