Dabovo bure

Енолозите посебно го вреднуваат изборот на моделот на квалитетно дрвено буре според карактеристиките на секој тип посебно грозје и карактеристиките кои сакаат да му ги дадат на виното.

Categories: ,
Shopping Cart