Drvena presa 150lit

Дрвените преси се изработуваат во големини од 80лит, 100лит, 120лит, 150лит, 200лит, 250лит и 300лит.
Сите метални делово се пластифицирани додека долниот дел на пресата се изработува од Инокс. За полесно полнење и празнење на пресата се изработува нагибен јарем. Додека дрвениот дел се поместува за 180 степени.
Изработката гарантира лесно чистење, одржување и долг рок на користење.

Categories: ,
Shopping Cart