Inoksna presa

Овие хидропресори ја претставуваат најбрзата и најдобрата постапка за пресување
грозје и разни овошја. Пресуавете се врши со користене на енергија на вода.
Овој процес не бара физички напор и гарантира висока видливост
сокот.
Хидропресот и целосното електрополирање бараат лесен и висок вискозитет
хигиенски стандарди.
Пресите се работат во следните големини 35 литри, 100 литри, 160 литри, 250 литри.

Categories: ,
Shopping Cart