Stabilizator Perfecta

Специфична мешавина од бентонит и силициум диоксид за протеинска стабилизација и разјаснување на вината.

Categories: ,
Shopping Cart